Fall
Course name Visualization and Storytelling as a Means of Influencing
Course date 01.08.2024 - 31.12.2024
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Kaisa Airo
Email
Available for open UAS No
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.05.2024 - 10.06.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Visualization and Storytelling as a Means of Influencing

01.08.2024 - 31.12.2024

Course description

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija: • hallitsee tiedon visualisoinnin perusteet ja soveltaa tieteellistä visualisointia • tunnistaa tarinan rakenteet ja soveltaa tarinankerrontaa palvelumuotoilussa • yhdistää tarinankerrontaa visualisointiin ja tuottaa vaikuttavaa visuaalista materiaalia • osaa hakea verkosta erilaisia visualisoinnin työkaluja sekä hyödyntää niitä palvelumuotoilussa

 

Opintojaksolla pohditaan tarinankeronnan ja vaikuttamisen keinoja. Jakso ei vaadi aikaisempaa visualisoinnin osaamista eikä sillä keskitytä varsinaisiin visualisoinnin työkaluihin.

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Jaksoon kuuluu 3 verkkotapaamispäivää sekä itsenäistä työskentelyä visualisointiharjoitusten ja oman lopputyön parissa. Jaksolla työskennellään itsenäisesti, mutta lähipäivät saattavat sisältää ryhmätyöskentelyä.

Opintojakson voi suorittaa myös itsenäisesti seuraamalla luentonauhoitteita, mutta erillistä ohjausta itsenäiseen toteutukseen ei ole tarjolla.

Opintojakson tehtäviin kuuluu: 1: Propagandajuliste 2: Tutkimuksen tarinallistamisharjoitus 3: Oman lopputyön tiivistäminen julisteeksi 4: Opiskelijan valitseman tutkimuksen tarinan visualisointi laajemmaksi raportiksi

Prerequisites

Opintojakso on YAMK-tasoinen ja tarkoitettu vain YAMK-opiskelijoille.

Opintojakson pääsyvaatimuksena on esitehtävän palauttaminen ennen ensimmäistä luentokertaa.

Assessment criteria

Arviointiasteikko H-5.

Arviointiperusteet

 • Luoda johdonmukainen visuaalinen kokonaisuus.
 • Perustella valintojaan henkilökohtaisesti ja ulkopuolisia lähteitä käyttäen.
 • Ongelmanratkaisu: löytää, soveltaa ja käyttää visualisoinnin ja tarinankerronnan työkaluja.
 • Kehittäminen: Luoda innovatiivisia visuaalisia ja tarinnallisia ratkaisuja tiedon välittämiseen.
 • Viestintä: Viestiä vakuuttavasti suullisesti, kirjallisesti sekä visuaalisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle.

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan yksilötyönä ja tapaamiset nauhoitetaan. Luennoilla on kuitenkin lyhyitä tiimitehtäviä. Opintojakson pääsyvaatimuksena on esitehtävän palauttaminen ennen ensimmäistä luentokertaa.

Opinnon voi suorittaa myös itsenäisesti osallistumatta kontaktikertoihin ja palauttamalla pakolliset tehtävät.

Zoom-tapaamiset

 • 29.08.2024 09.00 – 16.30
 • 26.09.2024 09.00 – 16.30
 • 17.10.2024 09.00 – 16.30

Opintojakson tehtäviin kuuluu: 1: Propagandajuliste 2: Tutkimuksen tarinallistamisharjoitus 3: Oman lopputyön tiivistäminen julisteeksi 4: Opiskelijan valitseman tutkimuksen tarinan visualisointi laajemmaksi raportiksi

Course info

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Brand, W. 2018. Visual Doing – applying visual thinking in your day to day business.BIS Cambell, E. A few minutes of design – 52 Activities to Spark your creativity.

Ei pakollista kirjallisuutta, mutta oppimiseen löytyviä materiaaleja katsottavissa canvas-tilassa

Course enrolment info

 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman korkeakoulusi opiskelijan työpöydän/Pakin/Pepin kautta.
 • Jos oma AMK:si ei vielä ole mukana ristiinopiskelupalvelussa, ilmoittaudu erillisellä lomakkeella.
 • Lisätietoja Laureaan saapuvalle ristiinopiskelijalle.
 • Ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt aina: avoinamk@laurea.fi. Opintojakson vastuuopettaja vastaa vain opintojen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Humak, Karelia, Lapin AMK, TAMK, Turku AMK, VAMK tai XAMK

 • Ilmoittaudu kotikorkeakoulusi opiskelijan työpöydän (esim. Pakki/Peppi) kautta.
 • Näet ilmoittautumisen tilan suoraan HOPSillasi.

Opiskelet muussa korkeakoulussa

 • Ilmoittaudu erillisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Anna henkilötunnuksesi oikeassa muodossa.
 • Käytä kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoitetta. Ilmoittautumisia henkilökohtaisilla sähköpostiosoitteilla ei käsitellä.
 • Laita itsellesi muistiin, mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet estynyt osallistumasta, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.fi