Spring
Course name Visualization and Storytelling as a Means of Influencing
Course date 15.02.2024 - 18.05.2024
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Kaisa Airo
Email
Available for open UAS No
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 27.11.2023 - 17.12.2023
Implementation plan
Enrol

Visualization and Storytelling as a Means of Influencing

15.02.2024 - 18.05.2024

Course description

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija: • hallitsee tiedon visualisoinnin perusteet ja soveltaa tieteellistä visualisointia • tunnistaa tarinan rakenteet ja soveltaa tarinankerrontaa palvelumuotoilussa • yhdistää tarinankerrontaa visualisointiin ja tuottaa vaikuttavaa visuaalista materiaalia • osaa hakea verkosta erilaisia visualisoinnin työkaluja sekä hyödyntää niitä palvelumuotoilussa

 

Opintojaksolla pohditaan tarinankeronnan ja vaikuttamisen keinoja. Jakso ei vaadi aikaisempaa visualisoinnin osaamista eikä sillä keskitytä varsinaisiin visualisoinnin työkaluihin.

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Jaksoon kuuluu 3 verkkotapaamispäivää, sekä itsenäistä työskentelyä visualisointiharjoitusten ja oman lopputyön parissa. Jaksolla työskennellään itsenäisesti, mutta lähipäivät saattavat sisältää ryhmätyöskentelyä.

Opintojakson voi suorittaa myös itsenäisesti seuraamalla luentonauhoitteita, mutta erillistä ohjausta itsenäiseen toteutukseen ei ole tarjolla.

Opintojakson tehtäviin kuuluu: 1: Propagandajuliste 2: Tutkimuksen tarinallistamisharjoitus 3: Oman lopputyön tiivistäminen julisteeksi 4: Opiskelijan valitseman tutkimuksen tarinan visualisointi laajemmaksi raportiksi

Prerequisites

Opintojakso on YAMK-tasoinen ja tarkoitettu vain YAMK-opiskelijoille.

Opintojakson pääsyvaatimuksena on esitehtävän palauttaminen ennen ensimmäistä luentokertaa.

Assessment criteria

Arviointiasteikko H-5.

Arviointiperusteet

 • Luoda johdonmukainen visuaalinen kokonaisuus.
 • Perustella valintojaan henkilökohtaisesti ja ulkopuolisia lähteitä käyttäen.
 • Ongelmanratkaisu: löytää, soveltaa ja käyttää visualisoinnin ja tarinankerronnan työkaluja.
 • Kehittäminen: Luoda innovatiivisia visuaalisia ja tarinnallisia ratkaisuja tiedon välittämiseen.
 • Viestintä: Viestiä vakuuttavasti suullisesti, kirjallisesti sekä visuaalisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle.

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan yksilötyönä ja tapaamiset nauhoitetaan. Luennoilla on kuitenkin lyhyitä tiimitehtäviä. Opintojakson pääsyvaatimuksena on esitehtävän palauttaminen ennen ensimmäistä luentokertaa.

Zoom-tapaamiset

 • 01.03.2024 klo 08.30 – 16.00
 • 28.03.2024 klo 08.30 – 16.00
 • 26.04.2024 klo 08.30 – 16.00

 

 • Esitehtävä
 • Virtuaalialoitus.Propagandajulisteiden läpikäynti. Mitä on tarinankerronta?
 • Tarinankerronta ja visualisoinnin symboliikka. Värit ja kompositio
 • Argumentoinnin taito. Loppuseminaarit ja päätös.
 • Lopputöiden palautus

Course info

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

www.pointtiperille.com Anne-Mari Kiviniemen blogi visualisoinnista Brand, W. 2018. Visual Doing – applying visual thinking in your day to day business.BIS Cambell, E. A few minutes of design – 52 Activities to Spark your creativity.