Summer
Course name Resource-Oriented Work in Co-Operation with Caretakers
Course date 15.05.2023 - 31.07.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Mirka Nisula
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 30.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Resource-Oriented Work in Co-Operation with Caretakers

15.05.2023 - 31.07.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Ymmärtää voimavaralähtöisen työotteen merkityksen huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä
  • Ymmärtää mikä merkitys voimavaralähtöisyydellä on perheen hyvinvoinnin näkökulmasta
  • Lisää osaamistaan huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä ja soveltaa tietämystään omaan substanssiosaamiseensa

Sisältö

  • Sosiaalipedagoginen työote huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä
  • Positiivinen pedagogiikka menetelmänä
  • Osallisuuden lisääminen ja osallistamisen menetelmät

Assessment criteria

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Moodle-oppimisympäristössä. Opintojaksolla opiskelija perehtyy teoreettisiin näkökulmiin (opintojakson sisällöt) sekä soveltaa raportin/tehtävien muodossa oppimistaan omaan substanssiosaamiseensa.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.