Spring
Course name Interaction and Communication in the Work of the Supervisor
Course date 26.02.2024 - 10.05.2024
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Satu Saarinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 11.02.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Interaction and Communication in the Work of the Supervisor

26.02.2024 - 10.05.2024

Course description

Osaamistavoitteet

  • Oivaltaa hyvän viestinnän ja toimivan vuorovaikutuksen merkitys onnistuneessa esimies- ja johtamistyössä
  • Saada tietoa esimiehen vuorovaikutukseen ja viestintään vaikuttavista tekijöistä sekä työntekijän että työyhteisön näkökulmista
  • Saada tietoa siitä, miten esimies saa oman tiimistä onnistumaan ja innostumaan työstään

Sisältö

  • Kohtaamisia työpaikalla: Millainen on hyvin viestivä esimies? Miten esimiehen kannattaisi toimia ja käyttäytyä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa?
  • Arvostus ja luottamus työyhteisössä: arvostava johtaminen, yhteistyön edistäminen, oikeudenmukaisuus
  • Hyvä palautekulttuuri työyhteisön menestystekijänä
  • Esimies ratkaisee työyhteisön haasteellisia tilanteita

Prerequisites

Opintojakso soveltuu esim. opiskelijoille, jotka tähtäävät tulevaisuudessa esimies-ja johtamistehtäviin tai esim. esimiestyötä tekeville oman osaamisen kehittämisen avuksi.

Assessment criteria

Arviointikriteerit

Hyväksyttyyn suoritukseen tarvitaan neljä essee-tyyppistä tekstiä, joissa on käytetty lähdekirjallisuutta hyödyksi. Lähteisiin tulee viitata teksteissä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opintojakso sisältää digitaalista opetusmateriaalia ja lähdeaineistoa, joiden avulla opiskelija voi itsenäisesti opiskella.

Opiskelija laatii neljä essee-tyyppistä tekstiä, joista saa opettajalta kirjallista palautetta.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.