Non-stop
Course name Web-programming I
Course date 20.09.2022 - 31.07.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Koistinen Jussi
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 31.05.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Web-programming I

20.09.2022 - 31.07.2023

Course description

Opintojaksolla opiskellaan web-ohjelmoinnin perusteita. Koulutuksen aikana ohjelmoidaan paljon käyttäen HTML/CSS/Javascript-tekniikoita. Opintojakson aikana toteutetaan pieniä web-sovelluksia nykyaikaisilla työvälineillä hyödyntäen REST-rajapintoja.

Keskeinen sisältö

HTML5, CSS, JavaScript, Server-api:n hyödyntäminen (esim. REST-arkkitehtuurin mukaisesti).

Prerequisites

Jonkin ohjelmointikielen hallinta

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti viikkotehtäviin.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

Pakolliset viikkotehtävät.

Monimuotoinen Moodle-toteutus. Toteutussuunnitelma käydään läpi ensimmäisten tuntien aikana.