Spring
Course name Breastfeeding counselling: A training course
Course date 07.02.2023 - 31.05.2023
Institution Lapland University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Helena Kari
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 24.01.2023
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Breastfeeding counselling: A training course

07.02.2023 - 31.05.2023

Course description

– WHO:n/Unicefin 20 tunnin imetysohjaajakoulutus antaa osallistujille imetysohjauksessa tarvittavat perusvalmiudet.

Tavoitteet:

 • Osallistuja osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida lasta odottavan- ja imeväisikäisen lapsiperheen imetysohjausta ja ravitsemusneuvontaa
 • Osallistuja osaa toimia voimavaralähtöisesti, imetysmyönteisesti sekä perheen terveyttä edistäen
 • Osallistuja ymmärtää imetyksen suojelemisen, edistämisen ja tukemisen osana kokonaisvaltaista hyvinvointia
 • Osallistuja saa valmiudet edistää imetystä yksilö-yhteisö ja yhteiskunnallisella tasolla

Sisältö:

 • Vauvamyönteisyysohjelma ja WHO/Unicef imeväisikäisten ja pikkulasten ruokinnan globaali strategia
 • Vuorovaikutustaidot: aktiivinen kuunteleminen ja luottamuksen vahvistaminen
 • Imetysohjaus raskauden aikana
 • Synnytyksen hoitokäytännöt ja imetys
 • Imetyksen anatomia ja fysiologia
 • Imetyksessä avustaminen
 • Imetystä tukevat käytännöt
 • Lapsesta johtuvat erityistilanteet
 • Jos vauva ei voi imeä rintaa
 • Rinnan ja rinnanpäiden ongelmat
 • Imettävän äidin terveys ja hyvinvointi
 • Jatkuva tuki
 • Kohti vauvamyönteisyyttä

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Course way of working and time table

Kurssin info ja ennakkotehtävä: 7.2. klo 9-10.30

 • Webinaari 27.2. klo 8.15-11.30
 • Webinaari 2.3. klo 8.15-11.30
 • Webinaari 16.3. klo 8.15-11.30
 • Webinaari 22.3. klo 12-15

Course info

Webbikamera/headset

Course additional info

Deufel, M. & Montonen, E. (Toim.) 2010. Onnistunut imetys. Duodecim. Hakulinen, T., Kuronen, M. & Otronen, K. 2017. Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018-2022 Http://www.Julkari.Fi/bitstream/handle/10024/135535/ohjaus%20242017%20netti%2020.3.Pdf?Sequence=6&isallowed=y Ikonen, Hakulinen, Lyytikäinen, Mikkola, Niinistö, Sarlio & Virtanen. 2019. Imeväisikäisten ruokinta Suomessa vuonna 2019. Raportti 11/2020. Punamusta oy. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140536/URN_ISBN_978-952-343-555-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y Englanniksi

Course enrolment info

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi