Non-stop
Course name WordPress App Development
Course date 01.06.2022 - 31.12.2025
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 10 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher viopesupport@metropolia.fi
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.06.2022 - 31.12.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

WordPress App Development

01.06.2022 - 31.12.2025

Course description

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee WordPress-sisällönhallintajärjestelmän perustoiminnan sekä osaa toteuttaa yksinkertaisen WordPress-ulkoasuteeman ja -lisäosan.

Sisältö

 • WordPress-sisällönhallintajärjestelmän asentaminen ja peruskäyttö.
 • Teemojen, lisäosien ja vimpainten toimintaperiaatteet.
 • Tavallisimmat WordPress-alustan valmisfunktiot.
 • Omien funktioiden kiinnittäminen koukkuihin.
 • Artikkelien ja sivujen näyttäminen teemassa.
 • Valikoiden ja vimpainpaikkojen toteuttaminen teemassa.
 • Omien artikkeli- ja kategoriakyselyiden toteuttaminen alustan työkaluilla.
 • Teeman muotoilu responsiiviseksi CSS-tyylitiedostoilla ja Javascriptin jQuery-kirjastolla.
 • Oman lisäosan rekisteröiminen ohjausnäkymään.
 • Oman artikkelityypin ja taksonomian määritteleminen.
 • Lyhytkoodien toteuttaminen.
 • Vimpaimen toteuttaminen.

Prerequisites

Perustiedot HTML/CSS- ja PHP-ohjelmoinnista.

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty sen jälkeen kun opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet.

Hän ymmärtää WordPress-sisällönhallintajärjestelmän toiminnan sovelluskehittäjän näkökulmasta sekä soveltaa kurssilla oppimaansa oman teemansa ja lisäosansa toteuttamisessa.

Hän on suorittanut kurssin molemmat harjoitustyöt ja molemmat kokeet hyväksytysti.

Course way of working and time table

Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssin jonka voi suorittaa täysin omaan tahtiin. Kurssin suorittamisen voi aloittaa itselle sopivana ajankohtana heti sen jälkeen kun ilmoittautumislomake on vastaanotettu.

Course enrolment info

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.