Fall
Course name Service Economy
Course date 01.09.2022 - 31.12.2022
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Jussi Mozo, Mika Tonder
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 21.08.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Service Economy

01.09.2022 - 31.12.2022

Course description

Tavoitteet:  Opiskelija osaa:

  • kuvata pilvipalveluiden ja alustatalouden haasteita ja mahdollisuuksia palvelun suunnittelussa ja toimittamisessa asiakkaalle.
  • selittää palvelullistumisen / palveluistumisen ilmiönä ja arvioida sen merkitystä liiketoiminnassa.
  • selittää digitalisaation / digitalisoitumisen ilmiönä ja arvioida sen hyötyjä ja haasteita liiketoiminnassa.
  • soveltaa pilvipalveluajattelua palvelun arvioimisessa ja suunnittelussa.

Sisältö löytyy toteutussuunnitelmasta.

Prerequisites

Suositeltava edeltävä osaaminen: markkinoinnin peruskurssi tai muut vastaavat tiedot.

Assessment criteria

1-5

Course way of working and time table

Kurssi on itsenäisesti suoritettava verkkokurssi jossa on lisäksi vapaaehtoisia, MUTTA, HUOM!, opiskelijapalautteen perusteella hyvin suositeltavia Zoomissa toteutettavia verkkokohtaamista, joissa on itsenäistä työskentelyä tukevaa työpajatyöskentelyä vaihtuvissa pienryhmissä sekä verkkoluentoja.  Zoomeista tulee tallenteet.

Kurssin aikana laaditaan neljä vertaisarvioitavaa ja ohjattuun prosessikirjoittamiseen pohjautuvaa kirjallista oppimistehtävää kahden viikon välein, jotka pohjautuvat opettajan ilmoittamiin sähköisiin materiaaleihin. Vertaisarviointien avulla opiskelija saa käsityksen oman työskentelynsä vahvuuksista ja kehittämiskohteista, ja voi halutessaan sparrata ja parantaa kehittyvää tietopohjaansa, jota hän hyödyntää kurssin lopussa opettajalle arvioitavaksi palautettavaa teoriayhteenvetoa ja itse valittavan Xaas-palvelun benchmarkkausta varten.

Course additional info

Campusonline-opiskelijoille 15 paikkaa.

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä. Huom! Ilmoittautuminen päättyy jo 21.8.2022.

Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 75 €. Hyväksymiskirje lähetetään viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Katso peruutusehdot ilmoittautumislomakkeesta.