Summer
Course name MBA Autonomy and Renewal in Teamwork
Course date 25.05.2023 - 31.08.2022
Institution Lapland University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Tuulikki Keskitalo
Email
Available for open UAS No
Level Master’s level

MBA Autonomy and Renewal in Teamwork

25.05.2023 - 31.08.2022

Course description

Osaamistavoitteet:

Opiskelija hallitsee autonomisen tiimin toiminnan periaatteet ja johtamisen erityispiirteet. Opiskelija tietää monialaisuuden ja rekrytoinnin haasteet tiimityössä. Opiskelija osaa hyödyntää autonomista tiimityötä innovaatioita tuottavana toimintamallina.

 

Sisältö:

Opintojakson ydinsisältö:

– itseohjautuvuus ja sitoutuminen – monialainen tiimi – autonominen tiimityö innovaatioita tukevana toimintamallina – tiedon jakaminen tiimityössä – rekrytointi – verkostojohtaminen

 

Assessment criteria

0-5

Arviointikriteeri – arvosana 1

Tyydyttävä T1-T2

Opiskelija – osaa analysoida autonomisen tiimin toiminnan periaatteita – osaa arvioida rekrytoinnissa monialaisuuden haasteita – osaa soveltaa autonomista tiimityötä uudenlaisena toimintamallina työympäristössään

Arviointikriteeri – arvosana 3

Hyvä H3-H4

Opiskelija – osaa analysoida ja kehittää tiimin toimintaa autonomisen tiimin periaatteiden mukaisesti – osaa monipuolisesti perustellen arvioida tiiminjäsenten rekrytointiin liittyviä monialaisuuden haasteita – osaa perustellen kehittää monialaisen autonomisen tiimityön mallia työympäristössään

Arviointikriteeri – arvosana 5

Erinomainen K5

Opiskelija – Osaa itsenäisesti ja luovasti analysoida ja kehittää autonomisen tiimin toimintaa – Osaa luovasti ja itsenäisesti arvioida monialaisen autonomisen tiimin luonteen mukaisia rekrytoinnin haasteita – löytää luovia ja uusia keinoja kehittää autonomista tiimityötä monialaisessa työympäristössä

Course way of working and time table

Itsenäinen ja yhteistoiminnallinen työskentely. Oppimistehtävien työstäminen monialaisissa tiimeissä verkkovälitteisesti. Itse- ja vertaisarviointi.

Etäkontaktipäivät:

25.5.2023 klo 16-20: Opintojakson orientaatiotapaaminen 28.8.2023 klo 12-16: Loppuwebinaari

Kellonajat voivat tarkentua lähempänä ajankohtaa.

Course info

Tietokone, verkkoyhteys, headset

Course enrolment info

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi