Non-stop
Course name Basics of Co-creation
Course date 01.12.2023 - 30.06.2024
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Annukka Jussila
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 27.11.2023 - 19.05.2024
Implementation plan
Enrol

Basics of Co-creation

01.12.2023 - 30.06.2024

Course description

SISÄLTÖ MODUULI 1 – Palvelumuotoilu MODUULI 2 – Yhteiskehittäminen

OPPIMISTAVOITTEET Opiskelija osaa

  • kuvata yhteiskehittämisen merkitystä asiakaslähtöisessä kehittämisessä
  • perustella palvelumuotoilua menetelmänä asiakaslähtöisessä kehittämisessä

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Course way of working and time table

Täysin automatisoitu toteutus:

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen sekä mallivastausten jakamiseen tehtävän palautuksen jälkeen.

Course info

Opinto on suoritettavissa omassa aikataulussa 30.6.2024 mennessä. Suoritusmerkintä kirjataan opintoreksiteriin noin kahden viikon kuluessa suoritusmerkintäpyynnön jättämisestä.