Spring
Course name Community development (Master's level)
Course date 17.01.2024 - 27.05.2024
Institution HUMAK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Humanities and Education HUB
Teacher Pia Lundbom
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2023 - 15.12.2023
Enrol
Course enrolment info

Community development (Master's level)

17.01.2024 - 27.05.2024

Course description

Yhteisöjen kehittäminen YAMK-opintojaksolla (linkki Humakin verkkokauppaan) perehdytään monipuolisesti erilaisten yhteisöjen kehittämiseen. Yhteisön kehittämisen kannalta keskeisimpiä työelämän taitoja ovat ongelmanratkaisukyky, itseohjautuvuus, luovuus, oppimiskyky, eettisyys ja oman toiminnan ymmärtäminen osana yhteisön dynamiikkaa. Opintojaksolla perehdytään polarisoituvaan ja eriytyvään yhteiskuntaan sekä taiteen ja kulttuurin keinoihin saada ihmiset osaksi yhteisöjä.

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan taitoa toimia yhteisöjen kehittäjänä. Opiskelija oppii käyttämään myös taiteen ja kulttuurin keinoja yhteisöllisyyden ja osallisuuden luomiseen. Opiskelija tunnistaa alueellisen eriytymisen ongelmat ja kykenee reflektoimaan uudenlaista yhteisöllisyyttä, myös pelien avulla.

Sisältö:

  • yhteisöjen kehittämisen lähtökohdat ja toimintamallit
  • yhteisöjen kehittäminen pelien avulla
  • taide ja kulttuuri yhteisöjen kehittämisessä.

Kenelle?

Opintojakso soveltuu kaikille yhteisöjen kehittämisestä kiinnostuneille, etenkin humanistisen ja kasvatusalan, kulttuurialan, sosiaali-ja terveysalan YAMK-opiskelijoille ja toimijoille.

Tavoitteet:

Opiskelija

  • osaa hyödyntää erilaisia menetelmiä moninaisten yhteisöjenkehittämisessä
  • tunnistaa erilaisten yhteisöjen erityistarpeet
  • tunnistaa taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksia yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämisessä

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu – täydennettävä. Opintojaksossa on erilaisiin videoihin sekä aineistoihin tutustumistehtäviä, haastattelun tekoa sekä lukemistoa. Opintojakson suoritukset arvioidaan neljän viikon kuluessa opintojakson kaikkien osioiden suorittamisesta

Course way of working and time table

Omatahtinen kevätlukukauden 2024 aikana opiskeltavissa oleva opintojakso.

Opintojakson verkkoalusta Hoodlessa tammikuun 2024 puolivälissä. Opintojakson materiaaleissa on varsinkin lukemistoja ja videotallenteita. Tehtävissä on muun muassa erilaisia kirjoitustehtäviä aineistoihin nivoutuen.

Kaikki opintojakson tehtävät palautetaan Hoodlessa viimeistään toukokuussa 2024 jonka jälkeen kurssialusta sulkeutuu.

Course info

Opintojakson suorittamisessa tarvitaan tabletti tai tietokone, nettiyhteys, mahdollisuus nauhoittaa videota, kuunnella ja katsella videoita.

Course additional info

Opiskelijapalautetta:

“Todella monipuoliset tehtävät, sopiva määrä, todella paneutuneet opettajat. Opin paljon sellaistakin, mistä nyt en suoraan hyödy, mutta oli kiinnostavaa hypätä sivuun omasta alasta. Tunsin tekeväni yhteisöllistä opintojaksoa enkä vain suorittanut yksinäni. Kommentointi toki vaikutti siihen, mutta myös se, miten ymmärsin opettajien valmistelleen opintokokonaisuutta. Hyvin tehty!!!”

“Kiitos paljon sujuvasta, mielenkiintoisesta ja monipuolisesta kurssista. Olen onnekas päästessäni mukaan.”

“Opintojakso on herättänyt paljon ajatuksia ja ideoita. Parasta on ollut päästä tutustumaan runsaspäisen opiskeijajoukon ajatuksiin aiheesta ja oppimaan niistä.”

“Jakson sisältö oli hyvää. Erityisesti pelillistäminen sekä taiteen ja kulttuurin merkitys herättivät innostusta kokeilla näitä asioita.”

“Monipuoliset materiaalit, jotka mahdollistivat teeman tarkastelun itselle vieraista näkökulmista.”

Course enrolment info

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

  • Lomakkeet ovat avoinna vain ilmoittautumisaikana – muista siis ilmoittautua ajoissa!
  • Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti.
  • Kun olet lähettänyt lomakkeen, saat vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. (Tarkista myös roskapostikansio ja ole tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse: avoinamk@humak.fi.)
  • Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.

Huom.! Mikäli kotikorkeakoulusi on HAMK, Turun AMK tai XAMK, käytä ristiinopiskelupalvelua (ripa). Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen saat korkeakoulustasi. 

Ripasta löydät tietoa myös CampusOnline-sivulta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.