Summer
Course name Community Work and Community-Based Rehabilitation
Course date 22.05.2023 - 31.07.2023
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Tuija Ketola ja Tuomas Lallukka
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 07.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Community Work and Community-Based Rehabilitation

22.05.2023 - 31.07.2023

Course description

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät yhteisötyön ja yhteisökuntoutuksen merkityksen ja roolin sosiaalisen osallisuuden, hyvinvoinnin ja kuntoutuksen näkökulmista sekä tiedät yhteisötyön ja yhteisökuntoutuksen periaatteita, menetelmiä ja toimintakäytäntöjä.

Tiedät yhteisötyön ja –kuntoutuksen keskeisiä teorioita ja käsitteitä. Osaat kuvata ekososiaalisen työn, kansalaistoiminnan ja järjestöjen merkitystä ja toimintakäytäntöjä. Tiedät yhteisötyön ja -kuntoutuksen periaatteita ja toimintamalleja. Ymmärrät osallisuuden ja toimijuuden merkityksen yhteisöllisessä työssä. Tiedät miten käyttää voimavaralähtöisiä ja osallistavia menetelmiä.

Sisältö:

– Yhteisötyön ja yhteisökuntoutuksen teoriat ja käsitteet

– Ekososiaalinen työ, kansalaistoiminta ja järjestölähtöinen työ

– Yhteisötyön ja -kuntoutuksen periaatteet ja toimintakäytännöt

– Osallistavat voimavaralähtöiset toimijuutta tukevat menetelmät

– Sosiaalinen raportointi

Assessment criteria

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opintojakso sisältää aikataulutettuja webinaareja. Opintojakson koodi on SZXX2018-3007. Katso koodilla opintojakson webinaarien aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi.

Course info

Webinaarit, oppimistehtävä paritehtävänä sekä itsenäinen opiskelu. Webinaareissa on vierailijoita työelämästä.

Webinaarit (3 kpl) toteutuvat aikavälillä 22.5.-9.6.23. Oppimistehtävän viimeinen palautuspäivä on 31.7.23. Oppimistehtävien arviointi ja opintosuoritusten kirjaaminen tapahtuu 31.8.23 mennessä. Tarkemmat tiedot Moodle-työtilassa opintojakson avauduttua.

Course additional info

Kirjallisuus:

  • Järvikoski A. 2013. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Raportteja ja muistioita 43, 18-21. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki. E-julkaisu.
  • Konttinen, E. Nd. Kansalaisyhteiskunta. E-julkaisu
  • Kurki, L. 1997. Sosiokulttuurinen innostaminen.
  • Nivala, E. & Ryynänen, S. 2019. Sosiaalipedagogiikka. Gaudeamus.
  • Roivainen, I. 2004. Yhdyskuntatyöstä yhteisösosiaalityöhön. Teoksessa Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. E-julkaisu.