Fall
Course name Common BIM requirements
Course date 29.08.2022 - 31.12.2022
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Timo Ronkainen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 21.08.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Common BIM requirements

29.08.2022 - 31.12.2022

Course description

Keskeiset sisällöt

  • Rakennetun ympäristön tietomallinnus
  • Käyttötarkoitukset eri suunnitteluohjelmistoista (ei sisällä ohjelman käytön opastusta)
  • YTV2012 vaatimukset ja ohjeet
  • Tietomallipohjainen tiedonsiirto (IFC)
  • Käyttötarkoitukset mallin tarkistus-ja katselusovelluksista (ei sisällä ohjelman käytön opastusta)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • Rakennetun tietomallinnuksen käsitteet
  • Yleiset tietomallivaatimukset
  • Hyödyntää tietomallia rakentamisen eri osa-alueilla
  • Tietomallipohjaisen tiedonsiirron periaatteet

Prerequisites

Opintojaksolle ei vaadita aikaisempaa osaamista.

Assessment criteria

Arviointi perustuu Moodle verkko-oppimisympäristössä suoritettaviin tentteihin ja tehtäviin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty / Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.