Fall
Course name The environment in support of physical activity and ability to function
Course date 02.10.2023 - 08.12.2023
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Riku Uusi-Jaakkola, Pia Haapala
Email
Available for open UAS No
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 07.08.2023 - 22.09.2023
Enrol
Course enrolment info

The environment in support of physical activity and ability to function

02.10.2023 - 08.12.2023

Course description

Tavoitteet: Opiskelija osaa:

 • Määritellä opintojaksolla käytettävät keskeiset käsitteet
 • Kertoa näyttöön perustuen ympäristön eri tekijöiden vaikutuksia fyysiseen aktiivisuuteen ja toimintakykyyn
 • Nimetä perustellusti fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä edistäviä ja estäviä tekijöitä ympäristön näkökulmasta
 • Arvioida kriittisesti ja näyttöön perustuen ympäristön esteettömyyttä ja saavutettavuutta fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn näkökulmasta
 • Arvioida kriittisesti ympäristön mahdollistaman fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn tukemisen merkitystä osallisuuden lisäämisessä ja löytää näyttöön perustuvia ratkaisuja osallistamiseen ympäristön suunnitteluvaiheessa
 • Arvioida ympäristöön kohdistuvien päätösten vaikutuksia kriittisesti ja näyttöön perustuen fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn edistämisen näkökulmista

Sisältö:

 • Keskeiset käsitteet, kuten ympäristö, fyysinen aktiivisuus ja toimintakyky sekä osallisuus
 • Ympäristön vaikutuksia fyysiseen aktiivisuuteen ja toimintakykyyn
 • Ympäristön fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä estäviä ja edistäviä tekijöitä
 • Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus
 • Osallisuus ympäristön suunnittelussa ja fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn edistämisessä
 • Teknologisia ratkaisuja fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn edistämisessä
 • Ennakkovaikutusten arviointi (EVA)

Prerequisites

Opintojakso on tarkoitettu Turun, Seinäjoen, Jyväskylän, Lapin ja LAB ammattikorkeakoulujen YAMK-opiskelijoille.

Assessment criteria

Arvioidaan asteikolla 1-5

Course way of working and time table

Verkkototeutus

Course info

Moodlealusta, teams-yhteys.

Course enrolment info

Lisätietoja campusonline@seamk.fi