Fall
Course name Environmental Responsibility in Patient Care
Course date 19.09.2022 - 30.11.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 11.09.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Environmental Responsibility in Patient Care

19.09.2022 - 30.11.2022

Course description

Tavoitteet:  • Tietää miten potilashoidosta aiheutuva ympäristökuormitus vaikuttaa ihmisterveyteen ja ymmärtää sen yhteyden suhteessa paikalliseen ja globaaliin ympäristöterveyteen, sosiaaliseen vastuullisuuteen ja ammattietiikkaan. • Tietää potilaanhoidosta aiheutuvan ympäristönkuormituksen syyt ja keskeiset keinot sen torjumiseen sekä osaat tunnistaa keskeiset osallistujaryhmät. Sisältö:  • Potilasta hoitavien ammattilaisten toiminnasta (materiaalien, sähkön ja veden sekä potilashoidon tukipalveluiden käyttö, lääkkeet ja kemikaalit) aiheutuva luonnonvarojen ylikulutus ja ympäristönkuormitus ja siitä koituvat paikalliset ja globaalit ympäris-töterveysongelmat ja turvallisuusuhkat. • Ympäristövastuun eettinen perusta ja ammattieettiset kysymykset. • Ympäristövastuullisen toiminnan ekologiset ja taloudelliset hyödyt, sekä vaikutus työhyvinvointiin. • Keskeiset keinot potilashoidosta aiheutuvan ympäristökuormituksen ehkäisemiseksi, mukaan lukien hygieniahuomiot. Keskeiset ohjausdokumentit. • Moniammatillinen yhteistyö ja osallistujien roolit potilashoidon ympäristövastuun toteuttamisessa ja edistämisessä.

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 1-5

Course way of working and time table

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla.  Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.