Fall
Course name Environmental responsibility in organization
Course date 05.09.2022 - 12.12.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 08.08.2022 - 21.08.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Environmental responsibility in organization

05.09.2022 - 12.12.2022

Course description

Tavoitteet: Osaat organisaatioiden ympäristövastuuseen liittyvät teemat sekä niiden taustalla vaikuttavat asiat: toiminnan ympäristövaikutusten tunnistamisen ja niiden huomioimisen, kustannussääs-töjen saavuttamisen, markkinoinnin mahdollisuuksien tunnistamisen, ympäristöinvestoinnit, ympäristöjärjestelmien keskeiset sisällöt, ja ympäristötietouden lisääntymisen organisaatios-sa ja sen sidosryhmien kesken.

Osaat ja tiedä mitä toiminnan kestävyys ja ympäristövastuullisuus osana organisaation johtamista ja toimintaa. Tapausesimerkkinä tarkastellaan ilmastomuutosta ja tutustutaan konkreettisiin työkaluihin, joilla ilmastonmuutosta hillitään ja sen vaikutuksiin sopeudutaan omassa toiminnassa. Opinnot toteutetaan virtuaalisesti tekemällä erityyppisiä harjoitustehtäviä ja hankitaan eväitä oman organisaation toimintatapojen kehittämiselle.

Sisältö: Mitä kestävällä kehityksellä tarkoitetaan? Miten tunnistat ja huomioit toiminnan ympäristövaikutukset? Miten ilmastonmuutos voidaan huomioida oman organisaation toiminnassa?

Johdanto Osio 1: Mitä on ympäristövastuullisuus? Osio 2: Ympäristövastuullinen organisaatio Osio 3: Ilmastovastuullinen organisaatio Osia 4: Vastuullisuutta ja sen viestintää Osio 5: Jatkuvasti kehittyvä vastuullisuus Loppupäätelmät

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointi: Opiskelija osaa a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan b. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti c. arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Toteutus: Opintojaksolla edetään yksilöllisen aikataulun mukaisesti tehtäviä suorittaen. Kaikki tehtävät on kuvattu Learn alustan etusivulta löytyvästä opintojaksokuvauksesta. Käytössä on ehdollinen eteneminen eli yksi osio on suoritettava kokonaan valmiiksi ennen seuraavaan siirtymistä. Tehtäviä arvioidaan viikon välein paitsi lomien ja juhlapäivien aikana.

Opinnot toteutetaan virtuaalisesti tekemällä erityyppisiä harjoitustehtäviä ja hankitaan eväitä opiskelijan valitseman esimerkkiorganisaation toimintatapojen kehittämiselle. Tehtävissä käytettävä esimerkkiorganisaatio voi olla oma työpaikka.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali: Saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristössä tai Xamk kirjastopalveluista. Joitakin avoimesti saatavilla olevia internetmateriaaleja käytössä.

Course enrolment info

Hinta: 12 €/op. Lisätietoja maksuista täällä.

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.