Summer
Course name Business Accounting and Finance
Course date 29.05.2023 - 31.07.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Soile Vinni
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 14.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Business Accounting and Finance

29.05.2023 - 31.07.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on ymmärtää yrityksen talouden suunnittelun, hoitamisen ja ohjaamisen perusteet sekä perusteet yritysrahoituksesta ja -verotuksesta. Opintojaksolta saa myös valmiuksia hyödyntää asiantuntijoita yrityksen taloudellisten asioiden suunnittelussa ja hoitamisessa. Opiskelija osaa asettaa yrityksen taloudelliselle kehitykselle tavoitteita, ohjata liiketoimintaa niiden mukaisesti sekä seurata tavoitteiden toteutumista.

Sisältö

 • Taloushallinnon keskeiset perusteet ja peruskäsitteet
 • Yrityksen kannattavuus ja sen seuranta
 • Tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu
 • Kirjanpito, talouden suunnittelu, ohjaus ja seuranta
 • Suomen verojärjestelmän, elinkeinoverotuksen ja arvonlisäverotuksen perusteet
 • Yrityksen rahoituksen suunnittelu

Assessment criteria

Arviointiperusteet

Arvioitava oppimistehtävä, Moodlessa olevat tehtävät ja verkkotentit.

Arviointiasteikko H-5

Course way of working and time table

Opetus koostuu kuudesta osa-alueesta:

1. Orientaatio

2. Kannattavuus ja sen seuranta

3. Hinnoittelun perusteet

4. Ulkoinen laskenta ja sen järjestäminen

5. Verotus

6. Rahoitus

Opintojakso on virtuaalinen ja omassa aikataulussa opiskeltavissa. Jokainen osio sisältää aiheeseen liittyvän luentomateriaalin, luentotallenteen ja tehtävät. Eri osioihin sisältyy osaamista testaavia Moodle-tenttejä. Opintojakso arvioidaan 31.8.2023 mennessä.

Course info

Oppimateriaali

Kannattavuus, hinnoittelu, kirjanpito ja verotus:

 • Jormakka Raija, Koivusalo Kaija, Lappalainen Jaana, Niskanen Mervi. (2015) Laskentatoimi.
 • Eskola Anne, Mäntysaari Anne. (2007) Talousosaamisen perusteet.

Kirjanpidon perusteet:

 • Hirvonen Päivi, Nikula Antti-Pekka. (2008) Taloushallinnon perusteet.
 • Tuomi-Sorjonen Pia , Päivi Kosonen. (2015) Tilikausi.
 • Tomperi Soile. (2019) Käytännön kirjanpito.

Verotus:

 • Tomperi Soile. (2019) Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu. Mahdollisimman uusi painos verotusmuutosten vuoksi.

Course additional info

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.