Non-stop
Course name Entrepreneurship
Course date 01.09.2022 - 31.07.2023
Institution HUMAK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Markus Suomi
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 22.05.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Entrepreneurship

01.09.2022 - 31.07.2023

Course description

Yrittäjyyys -opintojaksolla tutustutaan oman yrittäjäprofiilin määrittämiseen, sisäisen yrittäjyyden käsitteeseen, yrittäjyyteen uravaihtoehtona sekä oman osaamisen tuotteistamiseen ja myyntiin.

Tällä opintojaksolla teet matkan yrittäjyyteen itsessäsi: mietit omaa suhdettasi yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen tekemiseen, tutustut aloittaville yrittäjille suunnattuihin palveluihin sekä yrittäjyyden eri muotoihin. Lopuksi mietit omaa osaamistasi ja pääset esittämään sitä pitchausvideolla. Jaksolla paikannat itsesi suhteessa yrittäjyyteen ja saatat yllättyä lopputuloksesta: yrittäjyys on kenties lähempänä sinua kuin uskoitkaan!

Tavoitteet: Opiskelija:

 • ymmärtää yrittäjyyden varteenotettavana uravaihtoehtona tai osana ansiotyötään
 • tietää yrittäjyyden mahdollisuudet omalla alallaan
 • osaa tuotteistaa, markkinoida ja myydä omaa osaamistaan ja oman alansa palveluita ja tuotteita
 • osaa tuoda selkeästi esille ideoitaan, innostaa ja sitouttaa muita arvoa lisäävän toiminnan luomiseen

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Course way of working and time table

Opintojakso on aikaan ja paikkaan sitomaton ja se suoritetaan täysin itsenäisesti. Jaksolla ei ole webinaareja, mutta tarjolla on sen sijaan ohjaustunteja: jos sinulla on kysymyksiä, voit esittää ne ohjaustuntia varten. Esitetyt kysymykset käsitellään ohjaustunnilla kerran kuukaudessa.

Kuukausittaiset ohjaustunnit:

 • 15.09.2022 13.00 – 14.00 (Opintojakson esittely)
 • 06.10.2022 13.00 – 14.00
 • 03.11.2022 13.00 – 14.00
 • 01.12.2022 13.00 – 14.00
 • 20.01.2023 13.00 – 14.00
 • 09.02.2023 13.00 – 14.00
 • 16.03.2023 13.00 – 14.00
 • 13.04.2023 13.00 – 14.00
 • 11.05.2023 13.00 – 14.00

Course additional info

Opiskelijapalautetta:

“Oman yrittäjyyden pohtiminen on ollut hedelmällistä. Yrittäjyys on selkiytynyt kurssin tehtävien myötä ja kynnys sivutoimisen yrittäjyyden aloittamiseen on madaltunut. Kurssilla oli mukavan monipuolisesti tehtäviä.”

“Monipuoliset tehtävät, jotka avasivat yrittäjyyttä hyvin. Kiinnostus yrittäjyyteen lisääntyi tai ainakin tiedostan paremmin haasteita ja iloja.”

“Voin suositella kurssia kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille! Kurssi opettaa paljon yrittäjämäistä toimintaan, josta voi viedä oppimia toimintatapoja myös työelämän ulkopuolelle.”

“Kurssi oli erittäin selkeä ja rohkaiseva ensiaskelina kohti yrittäjyyttä!”

Course enrolment info

Non-stop-opintojaksoilla ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, saat sähköpostitse kirjautumisohjeet Humakin järjestelmiin. Löydät opintojakson suoritusohjeet verkko-oppimisympäristöstä.

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.