Fall
Course name Entrepreneurship and Business Competence
Course date 12.09.2022 - 30.11.2022
Institution Lapland University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Juhani Angelva
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Entrepreneurship and Business Competence

12.09.2022 - 30.11.2022

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnallisena toimintana ja tunnistaa erilaiset liiketoimintamahdollisuudet omassa toimintaympäristössään. Opiskelija tietää asiakaslähtöisesti toimivan yrityksen toimintaperiaatteet sekä innovatiivisuuden ja luovuuden merkityksen yritystoiminnassa. Opiskelija tunnistaa omat valmiutensa toimia yrittäjänä ja kykenee tekemään uravalintaa yrittäjyyden suhteen.

Sisältö:

  • Yrittäjyyden eri muodot
  • Yrittäjämäinen toiminta
  • Myynti- ja markkinointi
  • Hinnoittelun perusperiaatteet
  • Kustannuslaskennan peruskäsitteet
  • Yritystoiminnan kannattavuuden arviointi, tilinpäätös- ja kassavirtalaskelmat
  • Keskeiset tunnusluvut

Assessment criteria

H-5

Itsearviointi: 1/3 Oppimistehtävät: 1/3 Tentti: 1/3

 

Course way of working and time table

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Online- ja Moodle-ympäristöissä.

Course enrolment info

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi