Summer
Course name Entrepreneurship as a Part of Career
Course date 01.05.2023 - 31.08.2023
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Antti Sekki
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 31.05.2023
Implementation plan
Enrol

Entrepreneurship as a Part of Career

01.05.2023 - 31.08.2023

Course description

Opiskelija osaa

 • listata työelämän keskeisimmät muutosvoimat ja kuvata sen yrittäjämäisen luonteen
 • valita omaan osaamisen soveltuvimmat yritystoiminnan alustat
 • kuvata oman osaamisensa sekä osaa verrata sitä tulevaisuuden työelämässä tarvittaviin osaamistarpeisiin
 • laatia henkilökohtaisen tuntikirjanpidon ja ymmärtää sen tärkeyden osana hinnoittelua ja itsensä johtamista
 • kuvata myyntityön alkeet

Assessment criteria

Jokainen moduuli arvioidaan erikseen ja siitä saa arvosanan. Mikäli opiskelija suorittaa jokaisen moduulin, on loppuarvosana moduuliarvosanojen keskiarvo. Mikäli jonkin moduulin arvosana jää alle minimiarvon, opiskelija ei saa kyseisestä moduulista suoritusmerkintää laisinkaan.

Course way of working and time table

Online-opintojakso, jonka opiskelija voi suorittaa omaan tahtiin. Opintojakso muodostuu viidestä eri moduulista, joiden tehtävät tehdään pääsääntöisesti Canvas-oppimisalustalla. Lue moduulien tarkemmat sisällöt toteutussuunnitelmalta.

 • Tulevaisuuden työelämä (1 op)
 • Alustatalouden ansaintamahdollisuudet (1 op)
 • Oman osaamisen tunnistaminen (1 op)
 • Freenlace-yrittäjän laskentatoimi (1 op)
 • Oman osaamisen kaupallistaminen (1 op)

Course info

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

 • Sekki, A & Härkönen O. (2020). Kevytyrittäjyys – opas sivutoimiseen yrittäjyyteen, Kauppakamari, 9789522466501
 • Sekki, A & Niemi, M. (2016). Menesty yrittäjänä – 68 käytännön ohjetta. Talentum, 978-952-14-2766-4
 • Wallenstein J, de Chalendar A, Revees M, Bailey A (2019) The New Freelancers – Tapping Talent in the Gig Economy, Boston Consulting Group tutkimusraportti