Non-stop
Course name Financial Accounting and Reporting
Course date 08.01.2024 - 05.06.2024
Institution Satakunta University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Milka Vahtoranta
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 15.04.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Financial Accounting and Reporting

08.01.2024 - 05.06.2024

Course description

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ulkoisen laskentatoimen tuottaman informaation merkityksen yritykselle ja sen sidosryhmille. Hän tunnistaa taloushallinnon näkökulmasta keskeisimmät yrityksen ja ulkoisen laskentatoimen prosessit. Opiskelija osaa kirjata tilikauden liiketapahtumat kahdenkertaisen kirjanpidon periaattein. Opiskelija tuntee tilinpäätökseen kuuluvien taseen ja tuloslaskelman perusrakenteen ja keskeisen tietosisällön sekä osaa laatia ne. Opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen perusperiaatteet.

Sisältö

Ulkoinen laskentatoimi yritystoiminnan kuvaajana, yrityksen prosessit taloushallinnon näkökulmasta, ulkoisen laskentatoimen prosessi. Kirjanpidon peruskäsitteet, liiketapahtumien kirjaaminen, tilinpäätökseen sisältyvien taseen ja tuloslaskelman laatiminen. Arvonlisäverotuksen pääpiirteet.

Assessment criteria

1-5.

Course way of working and time table

Opintojakso on 100% verkossa toteutettava nonstop-toteutus.

Opintojakson Moodle-alustalle on koottuu itsenäistä opiskelua tukevia lyhyitä nauhotteita, harjoituksia sekä muuta materiaalia. Opiskelija etenee alustalla itsenäisesti tutustuen materiaaliin ja tehden tehtäviä.

Opintojakso on jaettu kahteen osaan. Suorittaessaan hyväksytysti ensimmäisen osan, opiskelija on saavuttanut osaamisen tason arviointikriteerien 1-3 mukaisesti. Halutessaan opiskelija voi lopettaa opintojakson suorittamisen tähän. Suorittamalla opintojakson toisen osan, opiskelija voi saavuttaa osaamisen tason 4 – 5. Kumpikin osuus sisältää pakollisia harjoitustehtäviä sekä tentin.

Course additional info

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Course enrolment info

Tälle nonstop-opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.

Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.