Fall
Course name Financial Management of an Enterprise
Course date 02.09.2024 - 18.12.2024
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Viljo Arohonka
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 05.08.2024 - 23.08.2024
Implementation plan
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Financial Management of an Enterprise

02.09.2024 - 18.12.2024

Course description

Tavoitteet:

  • Opiskelija osaa arvioida ja analysoida yritysten kannattavuutta ja taloudellista asemaa yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella.
  • Opiskelija osaa tilinpäätöksen tietojen perusteella laskettavien perustunnuslukujen laskutavan ja sisällön sekä osaa selvittää näiden tunnuslukujen antaman informaation merkityksen.
  • Opiskelija tuntee johdon laskentatoimen perusteet, tehtävät ja sen erilaiset hyväksikäyttömahdollisuudet yrityksessä.
  • Opiskelija osaa käyttää hyväkseen mm. katetuottoanalyysiä yrityksen kannattavuuden tarkastelussa.

Sisältö:

  • tilinpäätöksen osat ja niiden keskeinen sisältö
  • kannattavuuden ja taloudellisen aseman arviointi
  • katetuottoanalyysi
  • budjetoinnin ja hinnoittelun perusteet
  • talouden tunnusluvut

Prerequisites

Laskentatoimen perusteet.

Assessment criteria

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa arvioida yritysten kannattavuutta ja taloudellista asemaa annettujen tunnuslukujen perusteella. Opiskelija tuntee johdon laskentatoimen perusteita sekä osaa katetuottoanalyysin perusteet.

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa arvioida ja analysoida yritysten kannattavuutta ja taloudellista asemaa yrityksen tilinpäätöstietojen ja annettujen tunnuslukujen perusteella. Opiskelija osaa käyttää hyväkseen mm. katetuottoanalyysiä yrityksen kannattavuuden tarkastelussa.

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa arvioida ja analysoida yritysten kannattavuutta ja taloudellista asemaa yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella. Opiskelija tuntee johdon laskentatoimen perusteet, tehtävät ja sen erilaiset hyväksikäyttömahdollisuudet yrityksessä ja hallitsee hyvin katetuottoanalyysin soveltamismahdollisuudet.

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa. Opintojakson tehtäville on annettu viimeiset palautuspäivät ja lopuksi on tentti.

Course info

Opintojaksolla käytettävät ohjelmistot Word, Excel ja PowerPoint.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen avautuu 5.8.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille.

Mikäli oma korkeakoulusi on mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa (RIPA), ilmoittaudu opintojaksolle oman korkeakoulusi Pepin/Pakin kautta. Mikäli oma korkeakoulusi ei ole vielä mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa, voit ilmoittautua erillisellä lomakkeella. Lomake löytyy tämän sivun yläosasta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (12€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake.