Spring
Course name Corporate Finance
Course date 09.01.2023 - 31.03.2023
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Languages and Communication HUB, Business HUB
Teacher Susanna Luhtinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 11.12.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Corporate Finance

09.01.2023 - 31.03.2023

Course description

Opiskeltuasi tämän opintojakson pystyt työskentelemään tehtävissä, joissa tarvitaan osaamista yrityksen rahoituksesta.

Opintojakson osaamiset Kv- ja viestintäosaaminen Liiketoimintaosaaminen

Tällä opintojaksolla tutustut yritysrahoituksen perusteisiin. Ymmärrät rahoituksen merkityksen yritykselle. Hallitset tärkeimmät rahoitukseen liittyvät käsitteet ja osaat soveltaa rahoitukseen liittyviä analyysimenetelmiä. Osaat arvioida yrityksen rahoitustapreita ja löytää rahoitusta soveltuvista lähteistä.

Opintojakson sisältö käsittää rahoitusmarkkinat, rahoituksen lähteet, rahoitusinstrumentit, tuotto ja riski, investoinnit, riskienhallinta, rahoitusrakenne, rahoituspäätökset, rahoitussuunnittelu sekä tilinpäätöstietojen hyödyntäminen rahoituksen näkökulmasta.

Course way of working and time table

Oppimismenetelmät ovat aktivointi, yksilöllinen työskentely, kirjalliseen materiaaliin tutustuminen, osaamistestit, vuorovaikutus keskustelujen avulla, oppimistehtävät, case-tehtävä ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Ohjaus tapahtuu Moodlessa.

Course additional info

Opintojakso soveltuu finanssialan opintoihin.

Materiaali:

Moodlessa oleva materiaali. Oheiskirjallisuus: Knupfer, S. Puttonen, V. (018). Moderni rahoitus. Suomi.