Non-stop
Course name Business taxation
Course date 23.01.2023 - 31.08.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 28.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Business taxation

23.01.2023 - 31.08.2023

Course description

Tavoitteet: Osoitat perehtyneisyyttä Suomessa voimassa olevaan verotusjärjestelmään ja eri verolakeihin mm. tuloverolaki, laki elinkeinotulon verottamisesta ja arvonlisä-verolaki Osaat laskea maksettavien verojen määrät eri yritysmuodoissa. Osaat laatia yrityksen veroilmoituksen. Tiedät ja osaat laskea tilikauden tulon ja verotettavan tulon erot. Sisältö: Mikä on verotuksen rooli yrityksessä? Miten yrityksen verot jaksotetaan ja lasketaan? Miten lasket tilikauden tuloksen perusteella verovuoden verotettavan tulon? Miten veroilmoitus laaditaan?

Prerequisites

Yrityksen talous –opintojakson tai vastaavat tiedot.

Assessment criteria

a. Osaat käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa. b. Osaat arvioida käyttämiäsi tietolähteitä kriittisesti. e. Osaat valita tarkoituksenmukaiset laskentamenetelmiä ja tekniikat.

Arviointiasteikko

1-5

Course way of working and time table

Yritysverotus Suunnittelusta tilinpäätökseen. Soile Tomperi. (2022) Learnin materiaali.

Course info

23.1.-31.8.2023. Ensimmäinen aloitus 24.1.2023. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Suoritusaika 3 kk. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.