Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö

-
5 ECTS

Hub:  Health and Wellbeing

Course language: 
Course description: 

Mielenterveys- ja päihdeongelmien syntymisen ehkäisemisessä on keskeistä
ongelmien puheeksi ottaminen. Kun ongelmat otetaan puheeksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa se vaikuttaa ratkaisevasti yksilön elämänlaatuun. Opintojaksolla opiskelija laajentaa ja syventää tietojaan mielenterveys- ja päihdeongelmiin vaikuttavista tekijöistä, tuntee ehkäisevän työn muodot ja suositukset ja tietää puheeksioton periaatteet.

Working methods and scheduling: 

Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot

Assessment: 

Hyväksytty/Hylätty

Teacher(s): Minna Lappalainen
Email: minna.lappalainen@karelia.fi
Queries related to enrollment practices: campusonline@karelia.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 01.09.2019
Date: 02.09.2019 - 31.12.2019