Elintarvikkeet ja ravitsemus

-
5 ECTS

Hub:  4everyone, Nature and Environment, Hospitality Management, Health and Wellbeing, Technology

Course language: 
Course description: 

Opintojakson tavoitteet: Opiskelija tuntee elintarvikeryhmät ja niiden ominaisuudet. Hän osaa arvioida ruokaa ravintoaineiden lähteenä ja hänellä on valmiuksia laskea ravinnon saantia erilaisista aterioista. Osaa tulkita ja selittää ruoanvalmistukseen liittyviä kemiallisia ja fysikaalisia ilmiöitä, opiskelija osaa tulkita suomalaisten ravitsemussuositusten tavoitteita ja niiden toteuttamista käytännössä.

Working methods and scheduling: 

Verkko-opiskelu; harjoitustyöt ja oppimistehtävät, keskustelutehtävät, Moodle-tentti. Aikaa kurssitehtävien suorittamiseen on 30.7.2019 asti

Assessment: 

numeroarviointi 0-5

Earlier education: Edeltäviä opintoja ei tarvita.
Teacher(s): Mari Kinnunen
Email: mari.kinnunen@seamk.fi
Queries related to enrollment practices: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Enrolment date: 18.03.2019 - 14.04.2019
Date: 14.05.2019 - 30.07.2019
COURSE FULL