Energia ja ympäristö

-
2 ECTS

Hub:  4everyone

Course language: 
Course description: 

Opiskelija tuntee ja ymmärtää tärkeimmät energia-alan käsitteet, tuntee globaalit energialähteet ja energiankulutuksen kohteet sekä kansainvälisen ja kansallisen energia- ja ilmastopolitiikan. Lisäksi opiskelija tuntee ilmastopolitiikan tavoitteisiin liittyvän lainsäädännön ja keskeiset ohjauskeinot.
Opiskelija tunnistaa merkittävimmät päästöt maahan, veteen ja ilmaan sekä niiden vaikutukset ympäristöön ja terveyteen.
Ilmastopolitiikka, ilmastonmuutos, ympäristövastuullisuus, kestävä kehitys, ympäristölainsäädäntö ja ohjauskeinot, energianlähteet ja energiankäyttö, kiertotalous, ilmastopäästöt ja niiden vaikutukset, ympäristövaikutukset ja niiden hallinta, hiilidioksidipäästöjen laskenta, jätehuollon perusteet.

Working methods and scheduling: 

Verkko-opetus, arvioitavat harjoitustehtävät, itsenäinen opiskelu.
Verkko-opetus toteutetaan Optima-oppimisympäristössä.

Assessment: 

Hyväksytty/hylätty

Earlier education: 

ei

Teacher(s): Marjukka Nuutinen
Email: marjukka.nuutinen@jamk.fi
Queries related to enrollment practices: campusonline@jamk.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 15.09.2019
Date: 01.10.2019 - 15.12.2019