Esimiestaidot

-
5 ECTS

Hub:  Business

Course language: 
Course description: 

Tavoite:
Opiskelija
Kykenee arvioimaan ja kehittämään organisaation toimintaa ja henkilöstöä.
Osaa johtaa muutosta ja oppimista tiimissä ja organisaatiossa.
Hallitsee esimiesviestintätaidot
Kykenee ratkaisemaan konflikteja rakentavasti.

Sisältö:
Organisaation ja henkilöstön arviointi ja kehittäminen.
Muutosjohtaminen ja oppivan organisaation edistäminen.
Esimiesviestintä
Haastavien tilanteiden ratkaiseminen eri menetelmiä hyödyntäen.

Sisällöt ja niiden painotukset tarkennetaan kunkin opiskelijaryhmän kanssa yhteistoiminnallisesti opintojakson alussa.

Objectives: Kts. kohta 'Opintojakson kuvaus' edellä.
Working methods and scheduling: Ei tiedossa.
Assessment: 
"Toteutuksessa ei ole tenttejä.
Hylätty:
Tehtävää ei ole palautettu aikataulun mukaisesti tai se ei vastaa ohjeistusta.
1 opintopiste = 27 työtuntia."
Earlier education: Ei edeltävyysehtoa.
Teacher(s): Avoimen AMK:n opettaja
Email: avoinamk@xamk.fi
Queries related to enrollment practices: avoinamk@xamk.fi


Enrolment date: 18.03.2019 - 31.03.2019
Date: 02.05.2019 - 02.06.2019