Esimiesviestintä

-
5 ECTS

Hub:  Master’s, Business

Course language: 
Course description: 

Osaamistavoitteet:
Opintojaksolla paneudutaan yrityksen ja esimiehen viestintävalmiuksien parantamiseen erityisesti muutos- ja kriisitilanteissa sekä omien viestintävalmiuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen. Opiskelija hallitsee esimiesviestinnän perusteet ja ymmärtää viestinnän merkityksen, keinot ja kanavat. Lisäksi hän osaa analysoida hyviä esimiesviestinnän käytänteitä ja haasteita sekä osaa soveltaa viestinnän periaatteita työyhteisöviestinnän ja johtamisen näkökulmasta eri kohderyhmille.

Sisältö:
Esimiesviestinnän merkitys
Esimiesviestinnän keinot ja kanavat
Viestinnän johtaminen, konfliktit ja haasteet
Kriisiviestintä
Esimiesviestintä digitaalisessa ympäristössä

Working methods and scheduling: 

Verkkokurssi

Assessment: 

0 – 5

Teacher(s): Elina Jääskeläinen
Email: elina.jaaskelainen@kamk.fi
Queries related to enrollment practices: marja.haapavaara@kamk.fi


Enrolment date: 02.09.2019 - 15.09.2019
Date: 02.09.2019 - 31.12.2019
COURSE FULL