Espanja 1

-
3 ECTS

Hub:  4everyone, Languages and Communication

Course language: 
Course description: 

Opiskelija omaksuu espanjan keskeistä sanastoa ja sen perusrakenteita. Hän oppii kielen ääntämisen perusteet ja saa valmiuksia selviytyä espanjan kielellä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa. Hän tutustuu kohdemaiden tapakulttuuriin ja maantietoon.

Working methods and scheduling: 

Adobe Connect
Moodle
Tentti

Assessment: 

Arviointiasteikko: hylätty – kiitettävä (5)

Arvioinnin perustana on tunneilla aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 % kontaktitunneista, jotka ovat Adobe Connectin kautta), tehtävät ja tentti. Uusi alkava kieli vaatii opiskelijalta sitoutumista ja aktiivisuutta tunneilla sekä tuntien ulkopuolella itsenäisesti.

Info: 

Avoimen AMKin POLKUopiskelijoille maksuton, muille avoimen AMKin opiskelijoille maksullinen.

Teacher(s): Cláudia Machado Rundgren
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
Queries related to enrollment practices: campusonline@lapinamk.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 09.09.2019
Date: 11.09.2019 - 18.10.2019
COURSE FULL