Etäpalveluohjaus

-
2 ECTS

Hub:  Health and Wellbeing, Master’s

Course language: 
Course description: 

Etäpalveluohjauksen mahdollisuudet erilaisten asiakasryhmien omahoidon ja kuntoutuksen menetelmänä ovat lisääntyneet viime aikoina. Etäpalveluohjaus-kurssi antaa valmiuksia tarkastella ja pohtia erilaisten etäpalveluohjausmenetelmien hyödyllisyyttä ja niihin liittyviä haasteita sekä ohjausta antavan asiantuntijan että ohjattavan asiakkaan näkökulmasta.
Tavoitteena on, että opiskelija syventää osaamistaan etäpalveluohjaus- menetelmän soveltamiseen ja kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Kurssi sisältö:
• Eettisyys ja tietoturva etäpalveluissa
• Etäohjaus ja etäkuntoutus, asiakkaan tutkiminen, seuranta, neuvonta ja omahoidon ohjaus etäteknologian avulla
• eHealth, mHealth
• Etäpalveluohjauksen vuorovaikutuksen erityispiirteet

Working methods and scheduling: 

Itsenäinen verkkotyöskentely, kolme tehtäväosiota. Ei pakollista läsnäoloa vaativia tapaamisia. Tehtävät on suoritettava järjestyksessä. Seuraavan tehtäväosion avautuminen edellyttää, että edellinen osio on tehty valmiiksi ja hyväksytty.

Assessment: 

Hyväksytty/hylätty

Info: 

Etäpalveluohjaus on tärkeä osa nykypäivän ja tulevaisuuden asiakaspalveluosaamista.

Earlier education: 

Ei edelt. ehtoja

Teacher(s): Mari Salminen-Tuomaala, TtT, yliopettaja
Email: mari.salminen-tuomaala@seamk.fi
Queries related to enrollment practices: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 08.09.2019
Date: 16.09.2019 - 31.12.2019
COURSE FULL