Excel-osaamista tutkimustyön tarpeisiin

-
3 ECTS

Hub:  Natural Sciences, Technology, Business

Course language: 
Course description: 

Perehdytään Excelin tilasto-ominaisuuksiin. Opiskelija osaa laskea eri tilastollisia tunnuslukuja sekä koko populaatiosta että erilaisista ryhmistä. Opiskelija kykenee tekemään erilaisia graafeja ja taulukoita sekä ryhmittelemään asioita. Hänelle ymmärtää korrelaation ja tilastollisen testauksen alkeita. Pivot-taulukoiden käyttö.

Working methods and scheduling: 

Opiskelija tekee Excel-tehtävät ja palauttaa ne Moodleen. Nämä arvostellaan ja niiden perusteella tulee arvosana. Tenttiä ei ole. Kurssi alkaa 3.6.19 ja jatkuu 31.8 asti. Kurssissa on opetusvideoita kuhunkin tehtävään. Opiskelija työskentelee tehtävien kanssa itsenäisesti.

Assessment: 

numeroarvio

Earlier education: Aikaisempaa Excel -osaamista ei tarvita.
Teacher(s): Leo Sippola
Email: leo.sippola@seamk.fi, puh. 0408304215
Queries related to enrollment practices: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Enrolment date: 18.03.2019 - 14.04.2019
Date: 03.06.2019 - 31.08.2019
COURSE FULL