Excelin edistynyt käyttö tekniikan sovelluksissa

-
5 ECTS

Hub:  Technology

Course language: 
Course description: 

Tavoite
Opiskelija osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään.
Opiskelija osaa taulukkolaskennan syventävän käytön ja osaa soveltaa taitojaan
käytännössä tekniikan ja liikenteen alalla.

Sisältö
Taulukkolaskentaohjelman monipuolinen soveltaminen sekä sovellusten
yhteiskäyttö (taulukkolaskenta, tekstinkäsittely).
Suurien tietoaineistojen käsittely (Pivot -taulukoiden sekä kaavioiden
perustoiminnot). Taulukkolaskennan loogiset-, joukko- ja hakufunktiot,
lomakeohjausobjektit sekä makrojen luominen. Analyysityökalujen
hyödyntäminen tekniikan alan sovelluksissa.

Working methods and scheduling: Opintojakso on kokonaan verkossa. Opintojaksolla on aikataulu, mutta se on mahdollista suorittaa nopeammassa tahdissa. Opintojaksolla on vapaaehtoiset viikoittaiset webinaarit (verkko-ohjaus) iltaisin.
Assessment: 
Hyväksytty/Hylätty
Earlier education: ICT Valmiudet tai vastaavat korkeakouluopinnot
Teacher(s): Juha Kuula
Email: juha.kuula@jamk.fi
Queries related to enrollment practices: campusonline@jamk.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 03.09.2019
Date: 11.09.2019 - 09.12.2019