Excelin jatkokurssi

-
3 ECTS

Available for open UAS students

Hub:  Natural Sciences, Business

Course language: 
Course description: 

Opiskelija osaa käyttää Excel-ohjelmistoa ja siihen liittyviä sovelluksia organisaation tuottaman tai ulkoisista lähteistä saatavan tiedon jalostamiseen ja esittämiseen. Opiskelija osaa julkaista tiedon ryhmätyöohjelmiston sivustolla.

Objectives: Execlin ulkoiset tietolähteet, PowerQuery, interaktiiviset taulukot, Powerpivot, PowerView, tiedon esittäminen karttapohjalla PowerMap, tiedon muokkaus VBA-toiminnoilla, Sharepoint perustoiminnalisuus.
Working methods and scheduling: 

AC-luennot:
8.5.2019 15:00 16:30
15.5.2019 15:00 16:30
22.5.2019 15:00 16:30
29.5.2019 15:00 16:30
5.6.2019 15:00 16:30
12.6.2019 14:00 16:30 Tentti

Teacher(s): Jukka Kaisto
Queries related to enrollment practices: campusonline@oamk.fi


Enrolment date: 18.03.2019 - 15.04.2019
Date: 06.05.2019 - 14.06.2019
COURSE FULL