Fakta inom din bransch

-
3 ECTS

Hub:  Business

Course language: 
Course description: 

Opintojakson koodi: KLVK032

Objectives: Osaamistavoitteet:
Opiskelija: syventää tietämystä alastaan;-perehtyy talouselämää, matkailua ja yritysmaailmaa koskeviin ajankohtaisiin asioihin; osaa poimia olennaiset asiat tekstistä muodostamalla niistä eri tyyppisiä kirjallisia tuotoksia; kehittää valmiuttaan kertoa kirjallisesti ja suullisesti oman alansa toimijoista sekä toiminnoista ruotsiksi.

Sisältö:
Talouselämä
Matkailupalvelut
Yritysmaailma
Ajankohtaisia asioita
Working methods and scheduling: 

Verkkokurssi + lähitentti esim. omassa korkeakoulussa

Assessment: 

0-5

Teacher(s): Jaana Bäckman
Email: jaana.backman@kamk.fi
Queries related to enrollment practices: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Enrolment date: 18.03.2019 - 30.04.2019
Date: 20.05.2019 - 31.08.2019
COURSE FULL