Fysiikka 2

-
5 ECTS

Hub:  Natural Sciences, Technology

Course language: 
Course description: 

Opiskelija tuntee ja hallitsee virtausmekaniikan, olomuotojen fysiikan, lämpöopin ja lämmönsiirtymisen keskeiset käsitteet, sisällöt sekä luonnonlait ja osaa soveltaa niitä matematiikkaa apuna käyttäen myöhemmin koulutusohjelmassa opiskeltavissa opintokokonaisuuksissa.

Working methods and scheduling: Itsenäisesti tai pienissä ryhmissä tehtävät harjoitustyöt ja laboratoriotyö. Itsenäisesti suoritettava tentti viikolla 51.
Assessment: 
Numeroarvio
Earlier education: Potenssien ja juurien käsittely, lausekkeiden sieventäminen, derivointi, ensimmäisen ja toisen asteen polynomiyhtälöiden, eksponenttiyhtälöiden, juuriyhtälöiden sekä yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaiseminen.
Teacher(s): Ville Kotimäki
Email: ville.kotimaki@jamk.fi
Queries related to enrollment practices: campusonline@jamk.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 30.09.2019
Date: 01.09.2019 - 31.12.2019