Genetiikan sovellukset luonnonvara-alalla

-
5 ECTS

Hub:  Nature and Environment

Course language: 
Course description: 

Opintojaksolla tutustutaan genetiikan perusteisiin ja sovellusmahdollisuuksiin luonnonvara-alalla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee perinnöllisyystieteen perusteet. Opiskelija tutustuu geeniteknologiaan ja sen sovellusmahdollisuuksiin kasvien ja eläinten jalostuksessa.

Keskeinen sisältö

Genetiikan perusteet: DNA, geenit, kromosomit, alleelit
Genetiikan sovellusmahdollisuudet: eläinten ja kasvien jalostus, geeniteknologia, uudet sovellusmahdollisuudet kotieläimillä ja viljelykasveilla

Working methods and scheduling: 

100% verkkokurssi (Moodle)

Assessment: 

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin.
Arviointiasteikko: 0-5

Earlier education: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Teacher(s): Hilkka Kämäräinen
Email: hilkka.kamarainen@savonia.fi
Queries related to enrollment practices: campusonline@savonia.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 09.09.2019
Date: 20.09.2019 - 15.11.2019
COURSE FULL