Ideasta yritykseksi

-
2 ECTS

Hub:  4everyone, Entrepreneurship

Course language: 
Course description: 

Tavoitteet: Opiskelija
•osaa arvioida itseään ja ominaisuuksiaan suhteessa yrittäjänä toimimiseen
•tunnistaa asiakkaiden tarpeita, joista voi kehittää liikeideoita
•osaa kehittää asiakkaiden tarpeita vastaavia liikeideoita
•tunnistaa asiakkaan tavoittamisen kannalta tuotteen tai palvelun markkinointiin liittyviä seikkoja
•tunnistaa yrityksen toimintaa liittyviä riskejä ja tuntee riskien hallintakeinoja
•osaa arvioida yritysmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä
•tietää, miten yritys perustetaan ja millaisia asiakirjoja siihen tarvitaan

Sisältö:
•Yrittäjyys ja yrittäjäksi ryhtyminen, eri yritysmuodot ja niiden erityispiirteet, toiminta-ajatus ja liikeidea.
•Yrityksen perustamistoimet, yritysostot, riskit ja niiltä suojautuminen.
•Yrityksen koko perustamisprosessi vaiheineen: Yrittämisen motiivit ja yrittäjäominaisuudet, perustamisidean oivaltaminen ja sen kehittäminen toimivaksi liikeideaksi, yrityksen käytännön toteutuksen suunnittelu, erityisesti markkinointi ja riskinhallinta, yritysmuodon valintaan vaikuttavat tekijät, perustamistoimet ja niihin liittyvät asiakirjat

Working methods and scheduling: 

Verkko-opinnot ajasta ja paikasta riippumattomina tehtävinä

Assessment: 

Hyväksytty/Hylätty

Earlier education: Ei tarvita
Teacher(s): Tuula Hämäläinen
Email: tuula.hamalainen@saimia.fi
Queries related to enrollment practices: avoinamk@saimia.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 11.09.2019
Date: 23.09.2019 - 11.12.2019
COURSE FULL