Ikääntyneiden toimintakykyä ja kuntoutusta tukevat palvelut ja työote moniammatillisessa työskentelyssä

-
5 ECTS

Hub:  Health and Wellbeing

Course language: 
Course description: 

Opiskelija saa valmiuksia ikääntyneen ihmisen toimintakyvyn arviointiin ja kuntoutumisen tukemiseen moniammatillisessa työskentelyssä. Erityiskysymyksinä tarkastellaan muistisairauksia ja päihde- ja mielenterveyskysymyksiä. Kurssi toteutetaan itsenäistä t

Objectives: Opiskelija oppii arvioimaan ikääntyneen ihmisen palvelutarpeita ja tukemaan hänen toimintakykyään. Hän oppii suunnittelemaan ikääntyneen palveluita yhdessä ikääntyneen ja hänen läheistensä kanssa. Hän saa tuntumaa siihen, miten otetaan puheeksi sensitiivi
Working methods and scheduling: 

Viikko 18. 29.4. – 6.5.2019 Orientoituminen jaksoon ja palvelutarpeen arviointiin perehtyminen
– Opintojakson videoinfo Optimassa alkaen 29.4.
– Oman videoesittelyn lataaminen Optima-alustalle ja toisten videoesityksiin tutustuminen
Omien oppimistavoittei

Assessment: 

Ennakkotehtävä ja yksilötehtävä (hyv. / hyl.), ryhmätehtävä (T1-K5/täydennett.)

Teacher(s): Maija-Liisa Aronpää
Email: maija-liisa.aronpaa@turkuamk.fi


Note: Tällä lomakkeella ilmoittaudut Turku AMK:n CampusOnline opintojaksoille. Sekä Turku AMK:n omat opiskelijat että muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat ilmoittautuvat tällä lomakkeella. HUOM! Älä ilmoittaudu Pepissä.

Enrolment date: 18.03.2019 - 31.12.2019
Date: 29.04.2019 - 05.06.2019
COURSE FULL