Ilmastoystävälliset, kestävän kehityksen ruokavalinnat – sanoista tekoihin

-
5 ECTS

Available for open UAS students

Hub:  Nature and Environment, Hospitality Management, Health and Wellbeing, Technology

Course language: 
Course description: 

Ruoka on yksi kolmesta suurimmasta ympäristökuormittajasta asumisen ja autoilun lisäksi. Osaatko sinä valita elintarvikkeita ja tehdä ruokavalintoja, jotka ovat ilmasto- ja ympäristöystävällisiä ja tukevat maapallon kestävän kehityksen suuntaa? Opintojaksolla opiskellaan ja pohditaan arjen ruoka- ja elintarvikevalintojen merkitystä terveyden, ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Pohdinnan taustoina ovat omat ruokavalinnat, suomalaiset ravitsemussuositukset, pakkausmerkintöjen tarjoama informaatio sekä raaka-aineiden ja elintarvikkeiden tuotantomenetelmät ja –tavat.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa uusimpien suomalaisten ravitsemussuositusten päälinjat ja osaa tulkita ja soveltaa ravitsemussuosituksia kestävän kehityksen mukaisesti.
Opiskelija osaa tehdä terveyden, ympäristön, ilmaston ja kestävän kehityksen näkökulmasta suositeltavia ruoka- ja elintarvikevalintoja.
Opiskelija tiedostaa yksilön ruokavalintojen merkityksen kestävän kehityksen toteutumisen näkökulmasta.
Opiskelija osaa tulkita pakkausmerkintöjä ja arvioida pakkausmerkintöjen informaation sallimissa rajoissa elintarvikkeesta mm. tuotantokaarta, tuotantotapaa ja niihin liittyviä kestävän kehityksen kysymyksiä.
Opiskelija tutustuu erityyppisiin elintarvikeketjuihin ja osaa pohtia erilaisten elintarvikkeiden ja raaka-aineiden tuotantotapojen merkitystä kestävän kehityksen näkökulmasta.

Keskeinen sisältö

Suomalaiset ravitsemussuositukset kestävän kehityksen näkökulmasta.
Kestävän kehityksen näkökulman avaaminen ja pohtiminen oman ruokavalion ja ruokavalintojen kautta.
Pakkausmerkintöjen informaatio kestävää kehitystä suosivien valintojen apukeinona.
Erilaiset raaka-aineiden ja elintarvikkeiden tuotantotavat kestävän kehityksen näkökulmasta.

Working methods and scheduling: 

100% verkkokurssi (Moodle)

Assessment: 

Verkkotehtävien tekeminen annettujen ohjeiden mukaisesti ja niiden palauttaminen Moodeen annetussa ajassa.
Arviointiasteikko: 0-S (hyväksytty/hylätty)

Earlier education: Suositus: Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014
Teacher(s): Sari Aalto
Email: sari.aalto@savonia.fi
Queries related to enrollment practices: campusonline@savonia.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 09.09.2019
Date: 16.09.2019 - 30.11.2019
COURSE FULL