Johdatus musiikin tiedolliseen hahmottamiseen (popjazz)

-
5 ECTS

Hub:  Culture

Course language: 
Course description: 

Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelmiin hakeutuvien opiskelijoiden osaamisen lähtötasot ovat nykyään hyvin monenlaiset, ja lähtötaitojen kirjavuus näkyy haasteensa erityisesti teoriaopetuksessa. Opintojakso antaa opiskelijalle paremmat valmiudet osallistua ammattikorkeakoulun pakollisten teoriaopintojaksojen opetukseen.

Opintojakso jakautuu kahteen moduuliin, perustietohin (I) ja syventäviin/soveltaviin tietoihin (II). Kurssi rakentuu Moodlealustan teoriasisällöstä, linkkimateriaalista, opetusvideoista, kuunteluesimerkeistä sekä itsenäisesti suoritettavista tehtävistä.

Moduuli I (perustiedot): 1. Sävellajit, sävelnimet, oktaavialat, klaavit, diatoniset asteikot (duuri, mollit ln., harm., mel., itäm.), 2. Intervallit (1-8) laatuineen, 3. Kolmisoinnut (käännöksineen), 4. Nelisoinnut (käännöksineen), 5. Sointufunktiot ja harmonia (duurin ja mollin sointuasteet, peruskadenssit, K(6/4), V- ja VII-asteen välidominantti).

Moduuli II (syventävät ja soveltavat tiedot): 1. Sävellajit (modulaatiot), 2. Intervallit (1-10) ja asteikot, 3. Kolmisoinnut ja nelisoinnut, 4. Sointufunktiot ja harmonia (Väidominantit, Modaaliset muunnesoinnut, Napolin seksti, Modulaatiot), 5. Hajasävelet.

Working methods and scheduling: 

Opintojakso suoritetaan kokonaan Moodle-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta, itsenäiseen tahtiin. Kurssisuorituksena ovat hyväksytysti suoritetut kurssitehtävät.

Opintojaksolle hyväksytyt opiskelijat saavat tunnukset Oamkin Moodleen ennen opintojakson alkua.

Earlier education: Ei esitietovaatimuksia.
Teacher(s): Samuli Mikkonen
Email: etunimi.sukunimi@oamk.fi
Queries related to enrollment practices: campusonline@oamk.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 29.08.2019
Date: 02.09.2019 - 20.10.2019
COURSE FULL