Kiertotalouden perusteet

-
5 ECTS

Hub:  Technology

Course language: 
Course description: 

Opiskelija oppii kiertotalouden perusteisiin kuuluvia käsitteitä ja toimintamalleja annettujen eri kotimaisten ja kansainvälisten lähdeaineistojen kautta. Opiskelija oppii kiertotalouden periaatteista ja mikä merkitys kiertotaloudella on kansantaloudelle, hyvinvoinnille ja ympäristölle. Opiskelija syventää kiertotalouteen liittyvää osaamistaan valitsemasta aihepiiristä, mikä voi liittyä esim. jätteiden käsittelyyn, uusiutuviin luonnonvaroihin tai energiaan, ekosuunnitteluun, elinkaariajatteluun tai tuotantoprosesseihin.

Opintojakson tavoitteena on perehtyä kiertotalouden peruskäsitteisiin ja toimintamalleihin. Opiskelija oppii kiertotalouden periaatteista ja niiden merkityksestä yhteiskunnassa. Tavoitteena on lisäksi syventää osaamista tai tietämystä opiskelijan itse valitsemasta kiertotalouden aihepiiristä.

Working methods and scheduling: 

Assessment: 

Arvosanat 0-5, perustuen kirjatenttiin ja kirjallisuustyöhön.

Info: 

Avoimen AMKin POLKUopiskelijoille maksuton, muille avoimen AMKin opiskelijoille maksullinen.

Teacher(s): Kantanen Mari-Selina, Tyni Sanna
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
Queries related to enrollment practices: campusonline@lapinamk.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 09.09.2019
Date: 21.10.2019 - 13.12.2019
COURSE FULL