Kirjallinen suomen kieli, B1.2-taso

-
5 ECTS

Hub:  4everyone, Languages and Communication

Course language: 
Course description: 

Onko suomen kielen taitosi jo tasolla B1.1? Haluatko jatkaa suomen opiskelua? Savoniassa on B1.2-tason suomen kurssi maahanmuuttajille verkossa. Tämä on verkko-opiskelua eli voit katsoa tietoisku-videoita ja tehdä tehtäviä internetissä oppimisympäristö Moodlessa. Opettaja antaa sinun teksteistä palautetta ja lisäksi voit tehdä verkkotenttejä omassa tahdissasi.

Tällä opintojaksolla opit hyvin erilaiset lausetyypit suomen kielessä. Lisäksi harjoittelet arkielämässä tarvittavia sanontoja ja idiomeja. Opiskelet myös yleisimpiä rektioita eli sitä, miten sana vaikuttaa toisiin sanoihin. Oman ammattialan sanasto ja kielen käyttötilanteet ovat tärkeitä tällä kurssilla. Lisäksi selvitetään asia- ja puhetyylin erot. Laajennat myös omaa sanastovarastoasi.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
– kommunikoida oman alan ja työelämän tilanteissa,
– hankkia ja välittää tärkeitä tietoja kirjallisesti suomen kielellä,
– lukea, analysoida, selostaa ja tiivistää erilaisia tekstejä,
– ilmaista ja perustella omia mielipiteitä,
– käyttää lähdekritiikkiä ja keskeisimpiä lähdemerkintätapoja ja
– käyttää keskitason (YKI3) kielioppia ja sanontoja.

Keskeinen sisältö – kirjoittamistaidot
– tekstinymmärrystaidot
– suomalainen kirjallisuus
– opiskelijan oman alan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
– työelämän kieli
– keskitason (YKI 3) kielioppi

Working methods and scheduling: 

100% verkkokurssi (Moodle)

Assessment: 

Arviointiasteikko: 0-S (hyväksytty/hylätty)

Info: 

Suomen kieli ja viestintä/Suomi toisena kielenä, maahanmuuttajien koulutus

Earlier education: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja (suositeltu, ei vaatimusta todistuksesta: B1.1-tason kielitaito)
Teacher(s): Kukka-Maaria Raatikainen
Email: kukka-maaria.raatikainen@savonia.fi
Queries related to enrollment practices: campusonline@savonia.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 09.09.2019
Date: 01.11.2019 - 31.12.2019
COURSE FULL