Korkeakouluun valmentavaa suomea B1 – B2 tasoilla

-
2 ECTS

Hub:  Suomi toisena kielenä

Course language: 
Course description: 

Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa tunnistamaan kielitaitonsa taso ja kehittämiskohteet sekä lisätä hänen edellytyksiään saavuttaa taso B2, joka on tyypillinen vaatimus suomenkielisiin koulutusohjelmiin haettaessa. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijalle suomen kielen taidon testaamiseen ja vahvistamiseen (Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 – B2, lisää taitotasoista Opetushallituksen sivuilta http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf).

Opintojakso sisältää lukemisen, kirjoittamisen kuuntelemisen sekä kieliopin ja sanaston harjoittelua.

Working methods and scheduling: 

Itsenäinen opiskelu Moodle-ympäristössä, opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Assessment: 

Hyväksytty / hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suorittamisen.

Info: 

Opiskelija tarvitsee internet-yhteyden ja tietokoneen, jossa on kaiutin ja kuulokkeet.

Earlier education: Opiskelijalta edellytetään B1-tason suomen kielen taitoa.
Teacher(s): Anna-Liisa Luova
Email: anna-liisa.luova@xamk.fi
Queries related to enrollment practices: avoinamk@xamk.fi


Enrolment date: 18.03.2019 - 31.03.2019
Date: 10.06.2019 - 09.08.2019
COURSE FULL