Kulturportfölj: Sverige (Ruotsin kulttuuria)

-
3 ECTS

Hub:  4everyone, Languages and Communication

Course language: 
Course description: 

Suomeksi

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa ajalla 23.9.- 24.11.2019
Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia aiheita:
• kulttuuritietous (mm. eri teorioiden pohjalta)
• stereotypiat
• kulttuurishokki
• tapakulttuuri vapaa-ajalla ja työelämässä

Kurssi on jaettu neljään moduuliin, jotka suoritetaan itsenäisesti Optima-oppimisympäristössä.
Aikatauluta opintosi. Opintojakson suorittaminen vie n. 80 tuntia. Voit suorittaa opiskelusi sinulle sopivaan tahtiin, kuitenkin 24.11.2019 mennessä.

Working methods and scheduling: 

Opintojaksolla ei ole tenttiä. Opintojakso suoritetaan itsenäisenä opiskeluna. Huomioithan, että olet  itse vastuussa oppimisestasi, koska opintojaksolla ei ole opettajaa. Lue tarkasti tehtävänannot. Tehtävistä ei anneta erillistä palautetta. Loppuarvioinnissa katsotaan, että tehtävät täyttävät annetut kriteerit. Kriteeristö ja muu tarkempi ohjeistus OPTIMAssa. Kurssi arvioidaan opintojakson päätyttyä 24.11. jälkeen.

Oppimismenetelmät
Itsenäinen opiskelu, tiedonhaku, kulttuuriteorioiden soveltaminen, oman kulttuuritaustan ja kokemusten reflektointi, itse-reflektio, kokemusten jakaminen

Pedagogiset toimintatavat: Ohjattu Itsenäinen opiskelu, tiedonhaku, oman kulttuuritaustan reflektointi kohdemaan kulttuuriin, itsearviointi

Assessment: 

Hyväksytty/hylätty

Info: 

Opintojakson tehtävät tulee suorittaa ohjeistetusta ja palauttaa määräpäivään mennessä.

Teacher(s): Katriina Vesanen
Email: katriina.vesanen@turkuamk.fi
Queries related to enrollment practices: campusonline@turkuamk.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 09.09.2019
Date: 23.09.2019 - 24.11.2019
COURSE FULL