Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät

-
2 ECTS

Available for open UAS students

Hub:  Health and Wellbeing

Course language: 
Course description: 

“Opintojakso (2 op) käsittää kolme vaihetta. Opintojakson alussa saat käsityksen kuntouttavan terveyden edistämisen teorioista, viitekehyksistä ja käsitteistä itsenäisesti opiskellen. Itsenäisen opiskelun lopussa on opintoja kertaava verkkotesti. Toisessa vaiheessa tutustut erilaisiin toimintakyvyn kansallisiin arviointimenetelmäsuosituksiin ja niissä käytettäviin mittareihin. Pääset myös harjoittelemaan toimintakykyä mittaavien testien/kyselyjen käyttöä ja jakamaan kokemuksesi ja tietosi käyttämistä mittareista opiskelijatovereillesi verkko-oppimisympäristössä. Viimeisessä vaiheessa on koko opintojaksoa kokoava verkkotentti.

Tavoitteet: Opiskelija
– ymmärtää kuntouttavan työn osana kokonaisvalaista hoitotyötä
– tietää kuntouttavan työn tavoitteet ja eri muodot
– tietää yksilön resursseihin ja ympäristön mahdollisuuksiin vaikuttavia kuntouttavia menetelmiä
– tietää toimintakyvyn kansalliset arviointimenetelmäsuositukset ”

Working methods and scheduling: Itsenäinen opiskelu. Verkkotesti 16.10.2019 ja verkkotentti 17.12.2019. Opiskelijat jakavat opiskelijat jakavat tietoa ja kokemuksia toisilleen verkko-oppimisympäristössä toimintakykyä arvioivien mittareiden käytöstä. Opintojakson lukujärjestys löytyy täältä.
Assessment: 
Numeraalinen 5-1/hyl
Teacher(s): Pia Tauriainen
Email: pia.tauriainen@diak.fi
Queries related to enrollment practices: avoin@diak.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 13.09.2019
Date: 30.09.2019 - 19.12.2019