Lentorahtiliikenne

-
5 ECTS

Hub:  Technology

Course language: 
Course description: 

Opiskelija tuntee lentorahdin ja matkustajalentoliikenteen toiminnat sekä molempien rakenteet. Ymmärtää eri viranomaisten, eri toimijoiden sekä asiakkaan roolin osana kansainvälistä lentoliikennejärjestelmää. Osaa suunnitella ja organisoida lentorahtikuljetuksia sekä tuntee lentotullin roolin. Osaa lentokuljetusprosessin sekä lentokuljetuspalvelujen tuottajan että asiakkaan näkökulmasta.

rafin toiminta viranomaisena lentoliikenne- ja lentorahtiprosessissa jossa huomioitu myös turvallisuusasiat, Finavian suorittamat maatoiminnot, normaalit lentorahti- ja kuriiritoiminnat sekä niiden prosessit kuvauksineen. Lentorahdin hinnoitteluperusteet sisältäen harjoituslaskelmia. Matkustajalentoliikenne muodostaa myös oman kokonaisuuden.

Working methods and scheduling: 

Aineisto ja tehtävät sekä tentit (useita tehtäviä yhtä aikaa) ovat avoinna aaltoina, kun edellinen aalto päättyy aukeaa seuraava heti.
Koko kurssi toteutetaan näin aaltoina.

Assessment: 

1 – 5

Teacher(s): Raimo Päivärinta
Email: raimo.paivarinta@xamk.fi
Queries related to enrollment practices: paivi.kitunen@xamk.fi


Enrolment date: 18.03.2019 - 31.03.2019
Date: 01.05.2019 - 14.06.2019
COURSE FULL