Liiketoiminnan suunnittelu

-
3 ECTS

Available for open UAS students

Hub:  Business

Course language: 
Course description: 

Opintojakson koodi: KIPA041

Objectives: Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa laatia yrityksen liiketoimintasuunnitelman.

Sisältö:
Yrityksen strateginen suunnitteluprosessi
Toiminta-ajatus, visio, arvot
Liikeidea
Liiketoimintasuunnitelma
Working methods and scheduling: 

Verkkokurssi, DevMoodle

Assessment: 

0-5

Teacher(s): Maritta Seppälä
Email: maritta.seppala@kamk.fi
Queries related to enrollment practices: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Enrolment date: 18.03.2019 - 30.04.2019
Date: 20.05.2019 - 31.08.2019
COURSE FULL