Liiketoiminnan suunnittelu ja käytännön yritystoiminta

-
5 ECTS

Hub:  Business, Entrepreneurship

Course language: 
Course description: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida liikeideaa ja tehdä sen pohjalta liiketoimintasuunnitelman. Opiskelija tietää yrityksen perustamisen prosessin ja osaa hoitaa sen. Opiskelija tuntee yrityksen toimintaprosessit ja osaa suunnitella ja organisoida yrityksen käytännön toiminnan sekä arvioida toiminnan riskejä.

Opintojakson sisältö:
yrittäjän ammatin edellytykset
– yritysideasta liikeideaksi, liiketoiminnan suunnittelu
– liiketoimintasuunnitelman laatiminen
– perustamistoimet ja yrittäjän velvoitteet (mm. lupa-asiat)
– kannattava yritystoiminta ja yrityksen rahoitus
– yrityksen käytännön toiminta
– verkostoituminen ja yritysyhteistyö
– riskienhallinta
Opintojakson suorittamistapoina ovat oppimistehtävät, yhteinen työskentely oppimisympäristössä (verkkokeskustelut, blogi ym.), asiantuntijaluennot sekä itsenäinen tiedonhaku tehtävien pohjaksi. Opintojakson hyväksyttävä suoritus edellyttää osallistumista yhteiseen verkkotyöskentelyyn oppimisympäristössä.
Opintojakso on kehitetty aiemmin Averkon tarjonnassa olleesta Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan suunnittelu (4 op) –opintojaksosta. Siten, jos olet suorittanut ko. opintojakson, et voi saada tutkintoosi enää opintopisteitä Liiketoiminnan suunnittelu ja käytännön yritystoiminta –opintojaksosta.

Working methods and scheduling: 

Verkko-opinnot

Assessment: 

0-5

Earlier education: Liiketalouden opiskelijoilla tulee olla suoritettuna opintojakso Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö (tai vastaava yritystoiminnan opintojakso). Opintojakson kohderyhmänä ovat korkeakouluopiskelijat sekä kaikki oman yrityksen perustamista tai liiketoimintasuunnitelman laatimista suunnittelevat ja muut aiheesta kiinnostuneet. Sopii aloittaville yrittäjille sekä toimiville yrittäjille, jotka haluavat päivittää olemassa olevaa liiketoimintasuunnitelmaansa.
Teacher(s): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Queries related to enrollment practices: averko@centria.fi


Enrolment date: 02.09.2019 - 13.09.2019
Date: 02.10.2019 - 18.12.2019
COURSE FULL