Liikunta, ravitsemus ja terveys – hyvinvoinnin peruskulmakivet

-
5 ECTS

Available for open UAS students

Hub:  Physical rehabilitation, Health and Wellbeing

Course language: 
Course description: 

Sisältö:
– Suomalaisen väestön terveys ja väestön terveyttä uhkaavat riskitekijät
– Oman terveyden tarkastelu liikunta- ja ravitsemussuositusten viitekehyksessä
– Ruokapäiväkirjan tulkinta suositusten avulla
– Energiatarpeen ja energiankulutuksen määrittäminen
– Erityisryhmien (diabeetikot, raskaana olevat naiset jne.) ravitsemustarpeet ja liikuntasuositukset
– Tasapainoisen, terveyttä edistävän ravinto- ja liikuntaohjelman laatiminen kohderyhmälle.

Tavoitteet:
-Opiskelija:
– tarkastelee ajantasaista tietoa hyödyntäen suomalaisen väestön terveyttä ja pystyy luettelemaan suomalaisten terveyttä uhkaavia riskitekijöitä
– tarkastelee objektiivisesti omaa terveyttään suhteessa olemassa oleviin liikunta- ja ravitsemussuosituksiin
– täyttää ruokapäiväkirjaa omasta syömisestään ja tulkitsee toteutumaa ravitsemussuosituksia hyödyntäen
– osaa määrittää itselleen ja erityisryhmää edustavalle henkilölle päivittäisen energian tarpeen
– osaa kuvata valitsemansa erityisryhmän ravitsemukseen ja liikkumiseen liittyvät erityiskysymykset
– osaa laatia teoriatietoon pohjautuvan, tasapainoisen, terveyttä edistävän ravinto- ja liikuntaohjelman valitsemalleen kohderyhmälle

Working methods and scheduling: 

Toteutusaika kurssille: 03.05.2018 – 21.06.2018.

Itsenäinen työskentely,
keskustelutehtävä 1) 10.5 mennessä.
Tehtävä 2) Oman ruoka-ja liikuntapäivän pitäminen sekä raportti 31.5 mennessä.
Tehtävä 3) ravitsemus- ja liikuntaohjeistuksen tekeminen erityisryhmälle sekä
raportointi/ oma pohdinta 21.6 mennessä.

Assessment: 

Arviointi: hyväksytty/ hylätty

Teacher(s): Maija Koskimäki
Email: maija.koskimaki@seamk.fi
Queries related to enrollment practices: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Enrolment date: 18.03.2019 - 14.04.2019
Date: 03.05.2019 - 21.06.2019
COURSE FULL