Maatilan verosuunnittelu

-
5 ECTS

Hub:  4everyone, Nature and Environment

Course language: 
Course description: 

Maatilan verosuunnittelukurssilla otat haltuusi maatilan verotukseen ja verosuunnitteluun liittyvät asiat. Veroasiat opitaan itsenäisesti tai pienissä ryhmissä tehtävien käytännöllisten harjoitusten kautta, tukena asiantunteva ohjaaja. Jokaisen viikon teemaan liittyy etukäteistehtävä ja verkkoluento. Viikkotehtävillä testataan osaamisen kehittymistä säännöllisesti. Verkkoluennoilla keskustellaan aiheesta ja ratkotaan ongelmakohdat sekä tehdään veroharjoituksia.

Osaamistavoitteet

Osaat verosuunnittelun perusperiaatteet ja niiden avulla osaat optimoida kehittyvän maatilayrityksen verotuksen.

Keskeinen sisältö

– Maatalouden verotus
– Metsäverotus
– Arvonlisävero
– Verosuunnittelu
– Kehittyvän maatilan verosuunnittelu

Working methods and scheduling: 

100% verkkokurssi (Moodle)

Assessment: 

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin, tenttiin/työpajatyöskentelyyn.

Vaatimustaso: Hyväksyttyyn suoritukseen tulee osoittaa perehtyneensä aiheeseen ja hallitsevansa kohtuullisesti kurssiin kuuluvat aiheet.

Arviointiasteikko: 0-S (hyväksytty/hylätty)

Earlier education: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Teacher(s): Hannu Viitala
Email: hannu.viitala@savonia.fi
Queries related to enrollment practices: campusonline@savonia.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 09.09.2019
Date: 01.10.2019 - 20.12.2019
COURSE FULL